2018

2018, May, 19: Pourquié, M. & Munarriz-Ibarrola, A.. Afasia euskaraz aztertzeko tresna berria bidean. [A new tool to assess aphasia in Basque: a work in progress.] Talk. 28. Osasun Biltzarra: Komunikazioa – Inkomunikazioa, [28 Health Symposium: Communication- No communication.] Arantzazu, Basque country. *Ahozko komunikazioen irabazlea/ Oral communication winner
2018, September, 4: Pourquié, M. & Munarriz-Ibarrola, A.. Basque adaptation of CAT: steps towards standardization taking into account psycholinguistic and sociolinguistic factors,  Collaboration Aphasia Trialists 2 (CATs2) Meeting and Workshop, EARLY STAGE RESEARCHER IARC 2018 pre-conference, Aveiro, Portugal.
2018, September, 13: Pourquié, M. & Munarriz-Ibarrola, A.. Afasia euskaraz ebaluatzeko tresna berria bidean: CATaren egokitzapena [A new tool to assess aphasia in Basque: Adaptation of CAT.] Hizkuntza eta Osasuna/Language and Health Workshop, Uda Ikastaroak, Bilbo, Basque country *Poster onenaren saria/ Best poster prize
2018, October, 9: Pourquié, M. Hizkuntza patologien azterketa euskaraz: ikerketa lerroak, diziplinarteko onurak [Language disorder assessment in Basque: research lines, interdisciplinary benefits.]. IKER-CNRS-eko mintegiak/seminars, Baiona, Basque country
2018, October, 25: Pourquié, M. Hizkuntza patologien azterketa euskaraz eta eleanitzengan: ikerketa lerroak, diziplinarteko onurak [Language disorder assessment in Basque and in bilinguals: research lines, interdisciplinary benefits.]. Osasun-zientzietako Ikertzaileen III. Topaketak, Eibar, Basque country
 

 

BACK