2022

BACK

2022, September, 17: Pourquié, M. & Ezeizabarrena, M.J. Haur euskaldunen hizkuntza arazoak antzemateko testa (4-8 urte)/ Test para la detección de trastornos del lenguaje en niños y niñas euskaldunes (4-8 años). «Hizkuntza- eta
ikaste nahasmenduak dituzten haur elebidunekin eskuhartzeko ereduak, hezkuntzan eta gizarte-osasun mailan jardunaldiak» Uda ikastaroa-Summer school, Lesaka, Basque country

2022, September, 14: Pourquié M., Arslan S., Grima R., Fyndanis V., Kambanaros M., Martinez Ferreiro S., Munarriz-Ibarrola M, Norvik M, Penaloza C, Python G., Soroli E., Sze W.P. & the Multilingual Aphasia Practice (MAP) Group. The “MAP” survey: an international investigation of SLPs’ training and working practices to assess and treat plurilingual people with aphasia. Science of Aphasia Congress, Bordeaux, France

2022, May, 9-10: Pourquié, M. & Ezeizabarrena, M.J. HIGA, a tool to assess (a-)typical oral language development in Basque. 4th Bi-SLI Conference, Berlin & on-line

2022, March, 26: Munarriz A. & Pourquié, M. Afasiadun elebidunen ebaluazioa: EusCAT tresnaren egoera eta logopeden premien azterketa. [Multilingual aphasia assessment: progress of the Basque CAT adaptation and SLT’s need assessment] OEEko 31. Osasun jardunaldiak, Atabarria, Basque country